Kinderbijslag: vanaf 01/07/2014

contacteer de RKW !!!

 

De zesde staatshervorming voorziet dat de uitbetaling van de kinderbijslag een bevoegdheid van de gewesten wordt. Ter voorbereiding van deze overdracht gaat de bevoegdheid eerst over naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

 

Die overgang gebeurt ten laatste op 1 juli 2014. Vanaf dan zal niet langer de CDVU de kinderbijslag uitbetalen, maar zal de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

 

Voor u houdt dat in dat u vanaf 1 juli 2014 voor al uw vragen over kinderbijslag niet langer de CDVU, maar de RKW contacteert op:

 

 

 

 

Adres

 

RKW - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Dienst Overnames 2
Trierstraat 70
1000 Brussel

 

 

Contactgegevens

 

Voor elke algemene inlichting betreffende kinderbijslag, gelieve de website www.famifed.be. te raadplegen.

Voor een specifieke vraag betreffende uw dossier, gelieve de dossierbeheerder te contacteren wiens coördinaten werden meegedeeld in de welkomsbrief die u ontvangen heeft van de RKW

 

Voor de rest verandert er niets: de overdracht van uw dossier verloopt automatisch en ook de uitbetaling blijft gebeuren zoals dat nu het geval is.

 

 

Wedden & Pensioenen -- BETALINGEN kinderbijslag overheidspersoneel
Kunstlaan 30 B-1040 Brussel
Fax +32(0)257 969 12 -- E-mail: infokinderbijslag.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://kinderbijslag.fgov.be